Προτεραιότητα της «Discover Dogs 2018» αποτελεί η ασφάλεια των επισκεπτών και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας για τους συμμετέχοντες και όλους τους σκύλους.

Για τον λόγο αυτό οι επισκέπτες που επιθυμούν να φέρουν μαζί τον σκύλο τους θα πρέπει να κάνουν υποχρεωτικά εγγραφή και να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις βάσει του άρθρου 7 του Ν.4039/2012 όπως ισχύει:

  • Να έχει τοποθετηθεί microchip στον σκύλο
  • Να έχει καταγραφεί στη βάση του ΥΠΑΑΤ και υποχρεωτικά να φέρετε μαζί σας το πιστοποιητικό της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Το πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης μπορείτε να το ζητήσετε από τον κτηνίατρό σας.
  • Να έχετε μαζί σας το ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του σκύλου, το οποίο θα σας ζητηθεί από τον κτηνίατρο της διοργάνωσης.
  • Ο σκύλος να έχει κάνει αντιλυσσικό εμβόλιο για την χρονιά 2018 και να φορά σε εμφανές σημείο την κονκάρδα του φετινού αντιλυσσικού του εμβολιασμού. Επίσης στο βιβλιάριο υγείας του να αναφέρεται η ημερομηνία της τελευταίας αποπαρασίτωσης.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις αποτελούν απαιτήσεις του νόμου (άρθρο 7 του Ν.4039/2012), έχουν ως μοναδικό σκοπό να διασφαλίσουν την δημόσια υγεία των σκύλων, των κηδεμόνων τους και των μικρών παιδιών που θα βρεθούν στην «Discover Dogs 2018».